img

Pilne informacje dla uczniów lub rodziców? Mamy na to sposób - zobacz Edusign

Nagłośnienie sali sportowej – jak to zrobić z głową?

Czy da się dobrze nagłośnić salę sportową? Odpowiedź na to pytanie zależy od wielu czynników, które trzeba rozważyć i odpowiedzi na bardzo kluczowe pytania, stawiane na etapie teoretycznego przygotowania rozwiązań technicznych. Jak nagłośnić obiekt sportowy by zapewnić sobie najlepszy stosunek jakości dźwięku i możliwości systemu do wydanych środków - wyjaśnia Maciej Wołoszyn, przedstawiciel dystrybutora marki Electro-Voice w Polsce.

Z tego artykułu dowiesz się:
 • jak zaplanować realizację systemu nagłośnienia dla sali sportowej?
 • z jakich elementów składać powinien się taki system?
 • jaka jest specyfika nagłośnienia obiektów sportowych?
 • jakich systemów unikać…
 • i jakie są szczególnie godne polecenia?
 • dlaczego na niektórych rozwiązaniach nie warto oszczędzać?
nagłośnienie sali sportowej1

Nagłośnienie sali gimnastycznej nie jest łatwym przedsięwzięciem; jest to trudny akustycznie obiekt, gdzie dobór urządzeń systemu elektroakustycznego wymaga sporej dawki wiedzy i doświadczenia. Oprócz samego sprzętu, niebagatelną rolę odgrywa przystosowanie akustyczne obiektu, czyli adaptacja akustyczna. Musi być ona poprzedzona pomiarami m.in. czasu pogłosu, kryterium echa, zrozumiałości mowy w obiekcie. Dopiero na podstawie wyników tych pomiarów dokonuje się analizy i projektuje wykonanie adaptacji akustycznej poprzez dobór materiałów chłonących oraz rozpraszających. Dla pomieszczeń o różnych kubaturach są określone normy dotyczące czasu pogłosu, współczynnika zrozumiałości mowy itd. Wykonując projekt adaptacji akustycznej należy w granicach tolerancji osiągnąć w symulacjach wartości  podane w normach – na etapie wykonawczym adaptacji akustycznej należy oczywiście opierać się na wytycznych projektowych. Zagadnienie akustyki wnętrz jest osobnym tematem i nie stanowi sedna naszych rozważań.

Po wykonaniu adaptacji akustycznej i ponownych pomiarach akustycznych sali, mających określić zgodność z założeniami projektowymi, czas na sprzęt nagłośnieniowy. Przestępując do jego projektowania musimy wziąć pod uwagę kilka istotnych aspektów:

 • sala sportowa ma dużą kubaturę i z uwagi na swoje przeznaczenie, adaptacja akustyczna jest tam wykonywana w ograniczonym zakresie.
 • z pierwszego założenia wynika, że czas pogłosu w obiekcie będzie duży; będzie występować zjawisko odbić fal akustycznych, gdzie niektóre będą wpływać negatywnie na odbiór dźwięku rozchodzącego się w pomieszczeniu.
 • może występować zjawisko natężenia niektórych częstotliwości w newralgicznych miejscach pomieszczenia, takich jak narożniki – dotyczy to najczęściej niskich częstotliwości.
 • duże powierzchnie okien niekorzystnie wpływają na dźwięk w pomieszczeniu – odbicia akustyczne fal od dużych powierzchni szklanych powodują  ich drgania i zniekształcenie dźwięku.
 • budżety przeznaczone na wyposażenie w system nagłośnienia bardzo często są ograniczone, więc trzeba szukać możliwie najlepszego kompromisu pomiędzy założeniem projektowym a rzeczywistymi możliwościami.

Założenia funkcjonalne – to kolejny aspekt, który rozważamy na etapie projektowania nagłośnienia. należy zatem postawić sobie pytania:

 • jaka jest główna funkcja systemu nagłośnienia w sali sportowej? W obiektach sportowych przede wszystkim nagłośnić należy komunikaty głosowe – komentatora zawodów, trenera, zapowiedzi z sys. rozgłoszeniowego itp. To na jak najlepszej reprodukcji mowy należy się skupić, projektując nagłośnienie w sali sportowej; na jej czytelności i zrozumiałości.
 • odtwarzanie treści muzycznych jest drugim ważnym aspektem, do którego należy podejść z powagą. Głównie dlatego, że, jak wskazywano wcześniej, właściwości kubaturowe i akustyczne sal sportowych powodują, że trudno w nich uzyskać czytelność dźwięku – zwłaszcza tak złożonego, jak materiał muzyczny.
 • jakie wydarzenia będą się tam odbywać z wykorzystaniem systemu elektroakustycznego? To naturalnie zawody sportowe, treningi, codzienne zajęcia lekcyjne (sala przyszkolna), ale również apele, odczyty, zebrania itp. Nierzadko oczekuje się, ze nagłośnienie w sali sportowej będzie umożliwiać prowadzenie imprez dla uczniów, tj. bale czy dyskoteki.

Wymagania wobec systemy nagłośnienia w sali sportowej:

 • równomierne i dokładne pokrycie dźwiękiem nagłaśnianego obszaru – boisko, trybuny czy antresole powinny być nagłośnione tak, aby w każdym miejscu tych lokalizacji, dźwięk był wyraźny, o takim samym natężeniu i takiej samej „barwie”.
 • właściwy rozkład ciśnienia akustycznego, co wynika z punktu pierwszego: w każdym miejscu sali, gdzie pożądane jest nagłośnienie, dźwięk powinien mieć możliwie tą samą głośność +/- w wartościach określonych w projekcie.
 • mowa powinna być zrozumiała i wyraźna – określa to współczynnik STI, który odnosi się do akustyki pomieszczeniach, nie nagłośnienia. Jednakże nagłośnienie powinno być tak zaprojektowane, aby przy ograniczonej adaptacji akustycznej unikać niekorzystnych odbić fal akustycznych, które zniekształcają dźwięk, w tym również mowę.
 • odpowiedni zapas mocy – przy realizacji większych zawodów sportowych, gdy trybuny są zapełnione, poziom hałasu otoczenia staje się wysoki. System nagłośnienia powinien dysponować odpowiednim zapasem mocy, aby „przebić” się przez ten hałas.
 • możliwość swobodnego korzystania na terenie całego obiektu z mikrofonowego systemu bezprzewodowego w sposób bezzakłóceniowy.
 • możliwość podłączenia dodatkowych źródeł dźwięku: mikrofony, odtwarzacz audio/telefon/laptop.
 • elastyczność w realizacji imprez o różnorodnym charakterze.
 • prosty, intuicyjny i efektywny system sterowania systemem przeznaczony dla użytkownika nie posiadającego wiedzy z zakresu elektroakustyki.

Mareckie Centrum Edukacyjno-Rekreacyjne (fot. Audio Plus Sp. z o.o)

Jakie elementy powinien zawierać taki system nagłośnienia w hali sportowej? Ich lista wyglądać powinna następująco:

 • Kolumny głośnikowe, ich liczba, rozmieszczenie i skuteczność powinny wynikać z wykonanych wcześniej symulacji akustycznych, w których staramy się uzyskać możliwie najlepsze pokrycie dźwiękiem wskazanego obszaru (boisko oraz trybuny), równomierny rozkład ciśnienia akustycznego oraz możliwie najwyższy współczynnik zrozumiałości mowy, a co za tym idzie ograniczenie niekorzystnych odbić dźwięku.Z zasady w salach sportowych stosuje się systemy nagłośnienia w formie instalacji stałych, gdzie najlepiej sprawdzają się pasywne urządzenia głośnikowe (do punktów montażowych doprowadzamy tylko okablowanie głośnikowe, w przypadku aktywnych kolumn głośnikowych, należy doprowadzić linię sygnałową oraz elektryczną). Stosowane w obiektach sportowych urządzenia głośnikowe powinny mieć stosowny certyfikat bezpiecznego użytkowania, tzn. ich konstrukcja powinna zapewniać odporność na czynniki mechaniczne, np. uderzenie piłką. Dlatego też należy bezwzględnie przeprowadzać bezpieczny montaż urządzeń do konstrukcji obiektu i na odpowiedniej wysokości. Jeśli urządzenia głośnikowe nie posiadają certyfikatu stosowania w obiektach sportowych niezbędne staję się zabezpieczenie ich metalowymi koszami.
 • Wzmacniacze mocy, dopasowane do mocy zestawów głośnikowych, najlepiej z nadsterowaniem mocy w stosunku do mocy RMS zestawów  głośnikowych, na poziomie co najmniej 30%. Im wydajniejszy prądowo wzmacniacz, tym lepsza jakość dźwięku reprodukowanego przez urządzenia głośnikowe. Aktualnie powszechnie dostępne są wzmacniacze mocy z układami DSP, czyli zawierające zintegrowany procesor głośnikowy, pozwalający na konfigurację najważniejszych parametrów pracy wzmacniacza i kolumny głośnikowej. Eliminuje to konieczność stosowania zewnętrznego procesora DSP, co przekłada się na oszczędność finansową. Narzędzia dostępne w procesorze głośnikowym, również tym wbudowanym we wzmacniacz są niezbędne przy korekcji pasmowej dźwięku, ustawienia poziomu limitera, podziału pasma itd., zwłaszcza w tak trudnych akustycznie przestrzeniach jak sale sportowe.
 • Mikser dźwięku/matryca audio,  to urządzenie niezbędne w torze sygnałowym systemu nagłośnienia. Jest to most spinający urządzenia wejściowe, czyli wszystkie źródła dźwięku (mikrofon, odtwarzacz audio, komputer itd.) oraz urządzenia wyjściowe czyli wzmacniacz mocy lub aktywne zestawy głośnikowe.Urządzenie odpowiada za przekierowanie sygnałów wejściowych do właściwych wyjść, co pozwala np. na podział strefowy nagłaśnianego obiektu: w przypadku sali sportowej – boisko oraz trybuny. W praktyce urządzenie to służy użytkownikowi do regulacji głośności źródeł dźwięku oraz systemu głośnikowego (stref nagłośnienia). Bardzo ważne jest, aby to urządzenie było możliwie najprostsze w obsłudze – panel sterowania powinien być czytelny i wyposażony w minimum przycisków i potencjometrów gałkowych czy suwakowych. Częstym błędem jest oferowanie w opisywanych obiektach systemów nagłośnieniowych, opartych na klasycznych mikserach fonicznych. Jest to narzędzie stworzone dla profesjonalistów, na co dzień zajmujących się dźwiękiem. Dla użytkowników systemów nagłośnienia w szkole, salach sportowych, sklepach itp., należy przewidzieć urządzenie do sterowania możliwie najprostsze, intuicyjne. Jeśli pozwala na to budżet, może to być cyfrowa matryca sygnałowa, sterowana poprzez prostą aplikację mobilną lub ścienny panel sterowania. Ważne, aby zaprojektować system nagłośnienia nieskomplikowany w aspekcie użytkowym, nie przysparzający problemów obsłudze na co dzień i pozwalający uniknąć błędów, które mogłyby uszkodzić np. zestawy głośnikowe.
 • Źródła dźwięku, to najczęściej mikrofony bezprzewodowe lub przewodowe oraz urządzenia do odtwarzania treści muzycznych – może to być dedykowany odtwarzacz CD/MP3 lub laptop/tablet.Mikrofony bezprzewodowe zapewniają dużą swobodę, ze względu na brak ograniczającego okablowania. Osoba mówiąca może się przemieszczać po obiekcie, pod warunkiem, że system bezprzewodowy wyposażony jest w anteny odbiorcze pozwalające na utrzymanie stałej komunikacji radiowej między nadajnikiem (mikrofon do ręki, nadajnik miniaturowy typu body pack) a urządzeniem odbiorczym, które przekazuje sygnał audio do miksera/ matrycy audio. Jest to niezbędny warunek dla prawidłowej i bezzakłóceniowej pracy systemu mikrofonowego. Jeśli stosujemy mikrofony przewodowe, ten problem nie występuję, jednakże trzeba stosować okablowanie przekazujące sygnał z mikrofonu. Czasami praktykuje się też montaż w wyznaczonych miejscach sali ścienne przyłącza sygnałowe, do których podłączamy mikrofon lub urządzenie odtwarzające treści muzyczne.

Mareckie Centrum Edukacyjno-Rekreacyjne (fot. Audio Plus Sp. z o.o)

Lokalizacja urządzeń systemu nagłośnienia:

Kolumny głośnikowe instalujemy bezpośrednio w sali sportowej, na ścianach lub innych elementach konstrukcyjnych – jeśli jest taka możliwość oraz jest to zgodne z projektem systemu nagłośnienia. Co z pozostałymi elementami systemu, który stanowią głównie urządzenia elektroniczne?

Praktykuje się najczęściej trzy warianty:

 1. Stacjonarna szafa teletechniczna w wyznaczonym pomieszczeniu, w której instaluje się wszystkie elektroniczne urządzenia systemu i z tego punktu rozprowadza się niezbędne okablowanie: głośnikowe, sygnałowe, do anten odbiorczych mikrofonowego systemu bezprzewodowego itd. Lokalizacja szafy teletechnicznej jest najczęściej całkowicie odseparowana od sali sportowej, więc wymaga zdalnego sterowania systemem: poprzez ścienny sterownik w pomieszczeniu sali lub aplikację mobilną w urządzeniu typu tablet/smartfon. Determinuje to konieczność stosowania cyfrowych urządzeń odpowiedzialnych za sterowanie całym systemem – mikser/matryca audio.
 2. Drugi wariant – szafa teletechniczna stacjonarna instalowana bezpośrednio w sali sportowej, oczywiście w takiej lokalizacji, aby nie doszło do jej uszkodzenia podczas zajęć/zawodów sportowych. Sterowanie systemem może wciąż odbywać się zdalnie przez aplikację lub ścienny kontroler, ale jeśli główny kontroler systemu – mikser/matryca ma konstrukcję analogową, osoba odpowiedzialna za obsługę systemu każdorazowo musi podejść do centralnego punktu w celu dokonania zmian ustawień.
 3. Trzeci wariant – instalacja elektroniki systemu w mobilnej szafie/skrzyni rack. Każdorazowo podczas wydarzeń wymagających obsługi systemu nagłośnienia. Szafa/skrzynia wyposażona w koła jest wprowadzana do Sali sportowej i ustawiana w bezpiecznej lokalizacji . Wymaga to jednak zastosowania przyłączy kablowych do urządzeń głośnikowych. Należy przewidzieć w sali panel, do którego podłączamy wzmacniacze zasilające zestawy głośnikowe w sali.

Mareckie Centrum Edukacyjno-Rekreacyjne (fot. Audio Plus Sp. z o.o)

Przygotowanie systemu nagłośnienia do pracy:

Po wykonaniu instalacji urządzeń głośnikowych, wyborze opcji instalacji niezbędnej elektroniki, czas na przygotowanie systemu do pracy. Leży to w gestii specjalistów z zakresu elektroakustyki; najczęściej firmy dostarczającej urządzenia stanowiące system nagłośnienia. Takie wdrożenie systemu do codziennej pracy wymaga fachowej wiedzy i doświadczenia i nie powinno być wykonywane przez przyszłego użytkownika systemu, jeśli nie posiada on fachowej wiedzy w tym zakresie. Na proces prawidłowej konfiguracji systemu składa się wiele ważnych aspektów:

 • strojenie systemu głośnikowego w sali,
 •  jeśli główny kontroler ma konstrukcję cyfrową – należy go zaprogramować i przygotować do obsługi dla użytkownika,
 • strojenie systemu mikrofonów bezprzewodowych – bazują one na częstotliwościach radiowych i należy znaleźć wolne od zakłóceń pasma dla pracy systemu w sali,
 • wysterowanie właściwych stałych poziomów wzmocnienia dla sygnałów wejściowych, co jest czynnością całkowicie niezależną od regulacji głośności podczas obsługi systemu,

To tylko niektóre z czynności przygotowujących system do codziennej pracy, które należy powierzyć kompetentnym specjalistom.

Błędy stosowane podczas nagłaśniania obiektów sportowych:

Tak jak i w innych obiektach wymagających nagłośnienia, błędy wynikają z niewłaściwych założeń i złego przygotowania teoretycznego opracowania dla systemu nagłośnienia. Co więcej, często takie opracowanie w ogóle nie powstaje; oferowane są tzw. „gotowce”: kompletne zestawy sprzętu, które różnią się zwykle ilością kolumn głośnikowych oraz podawaną mocą (Watt) systemu lub ilością mikrofonów. Oferent często określa ilość kolumn głośnikowych w odniesieniu do powierzchni nagłaśnianej sali. Takie oferty czynią atrakcyjnymi dwa aspekty: kompletny zestaw urządzeń często z okablowaniem systemowym oraz atrakcyjną cenę. Taka przyciąga uwagę potencjalnych klientów i cieszy się sporym powodzeniem, bo takich systemów pracuje całkiem sporo w różnych obiektach sportowych.

Zdecydowanym błędem przy nagłaśnianiu obiektów jest tworzenie uniwersalnych zestawów  z elementów, w których zależnie od wielkości obiektu modyfikujemy ilość kolumn głośnikowych, bo przecież trzeba zwiększyć moc całego zestawu. Jednak to nie ten parametr jest najważniejszy przy projektowaniu systemu nagłośnienia.

Każdy obiekt wymaga indywidualnego opracowania teoretycznego i analizy, które później należy realizować przy wykonywaniu instalacji systemu. Jeśli w sali sportowej o powierzchni np. 1500 m kw. zastosujemy 6 urządzeń głośnikowych o określonych parametrów, to absolutnie nie jest pewne, że w innej sali o powierzchni 2000 m kw. należy zastosować 8-10 tych samych urządzeń głośnikowych. Być może nadal będzie to 6 sztuk, ale urządzeń głośnikowych zupełnie innego typu, o innych parametrach. Takie wnioski powinny wypływać z rzetelnego opracowania teoretycznego.

Niska cena zestawów nagłośnieniowych – niestety jest to ogólna tendencja wynikająca z założenia, że sala sportowa to nie teatr czy sala koncertowa; nagłośnienie nie musi być dobrej jakości. To założenie powoduje, że dobiera się elementy systemu z niskiej półki jakościowej, niedostosowane często do możliwości i wiedzy użytkownika w zakresie obsługi. Chodzi tu o mikser dźwięku – często spotyka się w ofertach klasyczne miksery foniczne. Jest to narzędzie przeznaczone dla „dźwiękowców”; poza tym tanie miksery foniczne, generują bardzo dużo szumów własnych, co może być słyszalne w głośnikach pracujących w hali, przy większym wysterowaniu mocy. Użytkownik systemu nagłośnienia w hali sportowej powinien otrzymać proste narzędzie do podstawowej obsługi systemu, intuicyjne i nie pozostawiające wątpliwości, co do wykorzystania zintegrowanych z urządzeniem potencjometrów czy przycisków. Im prostsze sterowanie, tym większy komfort pracy użytkownika i mniejsze prawdopodobieństwo, że niechcący zmienimy parametr, który „położy” nam imprezę w obiekcie. Oczywiście, narzędzia do sterowania dostosowujemy do możliwości budżetowych im większe, tym skuteczniejsze narzędzie możemy dostarczyć użytkownikowi, np. w postaci dotykowych paneli sterujących z czytelnie opisanymi parametrami sterowania czy wręcz aplikacje na urządzenia mobilne.

Mikrofony bezprzewodowe – im tańsze, tym bardziej ograniczony będzie w nich zasięg radiowy i będą bardziej podatne na interferencje fal radiowych z zewnątrz. Będzie to skutkowało częstym „zrywaniem” dźwięku podczas mówienia, jak również pojawianiem się głośnego szumu. Bardzo ważna jest lokalizacja odbiorników systemu bezprzewodowego, jeśli umieścimy je w szafce teletechnicznej w głębokiej wnęce w sali albo w pomieszczeniu przylegającym do niej, KONIECZNE jest zastosowanie zewnętrznych anten odbiorczych dedykowanych do konkretnych systemów bezprzewodowych.

Często zapomina się o tym bardzo ważnym elemencie. Anteny takie dookólne lub kierunkowe montuje się w obrębie sali sportowej w taki sposób, aby ułatwić komunikację radiową z nadajnikami systemu (mikrofon do ręki, nadajnik na pasek dla mikrofonów nagłownych), czyli w otwartej przestrzeni, często na ścianach pomieszczenia.

Bardzo ważne jest umiejętne wykonanie strojenia systemu nagłośnienia do warunków akustycznych panujących w sali sportowej. Zbagatelizowanie lub nieumiejętne wykonanie tej czynności, nawet przy dobrej jakości urządzeniach nagłośnieniowych, skutkować będzie kiepskim dźwiękiem w pomieszczeniu.

Warto wspomnieć o jeszcze jednym częstym błędzie przy nagłaśnianiu sal sportowych: w sytuacji, gdy nie powstał na etapie wykonawczym projekt nagłośnienia, a budynek już stoi, układa się okablowanie głośnikowe, bo elektryk jest na obiekcie, a za chwilę będą kładzione tynki. Wylicza się bez żadnego podparcia merytorycznego na chybił-trafił liczbę głośników w sali i zleca usługę układania kabla, często o niewłaściwych właściwościach i parametrach. Jest to marnotrawstwo czasu i pieniędzy, bo najczęściej nie da się na późniejszym etapie dostosować systemu nagłośnienia do istniejącej infrastruktury lub system ten będzie całkowicie nieadekwatny do specyfiki sali i warunków akustycznych pomieszczenia.

Uniwersalne zestawy nagłośnienia:

To zagadnienie bardzo zbliżone do omawianych wyżej gotowych zestawów oferowanych do sal sportowych. Ich konfiguracja jest w zasadzie identyczna, jak w przypadku uniwersalnych zestawów mobilnych. Nie zaleca się stosowania takich rozwiązań, mimo oczywistych korzyści finansowych – użytkownik kupuje jeden system, wykorzystywany w różnych lokalizacjach do obsługi imprez. W przypadku sali sportowej, w zasadzie niemożliwe jest osiągnięcie założeń co do wymagań wobec systemu nagłośnienia, które wymienione były wyżej. Głównie dotyczy to funkcji zestawów głośnikowych: równomiernego pokrycia dźwiękiem obszaru boiska/trybun z zachowaniem równego rozkładu ciśnienia akustycznego. Trudno też będzie uzyskać dobrą zrozumiałość mowy. Poza tym kolumny głośnikowe ustawiane na statywach głośnikowych na krawędzi boiska będą przeszkadzać w zawodach sportowych.

Czy przy wykorzystaniu nagłośnienia da się realizować imprezy o bardzo różnorodnym charakterze: od apeli poprzez zawody sportowe do dyskotek oraz wydarzeń artystycznych? Stare przysłowie mówi, że „jeśli coś jest do wszystkiego, to jest do niczego” – ale poważnie rozpatrując takie zagadnienie, należy stwierdzić, że zaprojektowanie tak uniwersalnego systemu byłoby bardzo trudne i kosztowne w realizacji.

Co więcej, architektura obiektu może uniemożliwić zaprojektowanie tak rozbudowanego systemu. Największa trudność dotyczy tu funkcji obsługi imprez artystycznych, w tym koncertów muzycznych. Nie wdając się w szczegóły, przytoczę jeden przykład: zapewne każdy czytający ten artykuł, uczestniczył w koncercie realizowanym w dużych salach/halach sportowych. Budowana jest tam scena, instalowana aparatura nagłośnieniowa oraz oświetlenie efektowe przez wyspecjalizowane firmy. Nigdy nie spotkałem się z sytuacją, w której koncert nawet niewielkiego formatu, realizowany jest z pomocą istniejącej infrastruktury nagłośnieniowej.

Czy, a także jak i dlaczego, nagłaśnia się obiekty przylegające (szatnie, hol, etc)?

Oczywiście realizuje się takie nagłośnienie, jest to dość częsta praktyka, zwłaszcza przy większych obiektach sportowych, wyposażonych w szatnie/pomieszczenia dla zawodników czy pokoje trenerów. Takie nagłośnienie realizuje się przy pomocy mniejszych zestawów głośnikowych ściennych lub sufitowych, natomiast wzmacniacze mocy dla nich instalowane są w jednej szafie teletechnicznej – razem z elektroniką dla głównego systemu w hali. Ta część nagłośnienia powinna mieć możliwość niezależnej regulacji głośności jako niezależna strefa. Kieruje się tam te same treści, co na sale sportową, głównie, po to, aby zawodnicy przebywający w szatniach czy przemieszczający się ciągami komunikacyjnymi, byli na bieżąco z przebiegiem zawodów sportowych lub usłyszeli komunikat, wywołujący ich na boisko sportowe.

Mareckie Centrum Edukacyjno-Rekreacyjne (fot. Audio Plus Sp. z o.o)

Czy system nagłośnienia sali gimnastycznej może być połączony ze szkolnym systemem audio/radiowęzłem?

Tak, jest możliwość zintegrowania systemu nagłośnienia Sali sportowej z innym systemem w kompleksie budynków szkolnych. Dotyczy to przede wszystkim systemu radiowęzłowego i możliwości nadawania komunikatów nie tylko do sal lekcyjnych, korytarzy, ale również sali sportowej. Jeśli pozwala na to mikser systemu nagłośnienia Sali sportowej, komunikaty radiowęzłowe mogę być nadawane w trybie priorytetu, tzn. sygnał ze źródeł  takich jak mikrofony czy odtwarzacz muzyczny w sali sportowej, będzie odcinany lub ściszany.

Bezpieczeństwo sprzętu w sali sportowej.

Oczywiście, sprzęt nagłośnieniowy powinien być zainstalowany w obiekcie w sposób bezpieczny i trwały, tak aby aktywność sportowa nie spowodowała uszkodzenia sprzętu lub jego odpadnięcia od powierzchni montażowej. Dlatego elementy elektroniczne, tj. wzmacniacze, mikser/matryca audio, zestawy bezprzewodowe, odtwarzacz audio powinny być zainstalowane w szafie teletechnicznej zlokalizowanej w bezpiecznej wnęce lub niszy w sali sportowej lub w dedykowanym pomieszczeniu technicznym. Urządzenia głośnikowe instalowane w sali, powinny posiadać certyfikat bezpieczeństwa dla użytkowania w obiektach sportowych lub być zabezpieczone osłonami w postaci metalowy klatek.

Mareckie Centrum Edukacyjno-Rekreacyjne (fot. Audio Plus Sp. z o.o)

 Jaki jest orientacyjny minimalny i maksymalny koszt systemu nagłośnienia w sali sportowej?

Na to pytanie nie da się odpowiedzieć jednoznacznie – zbyt dużo bowiem jest zmiennych. Niniejszy artykuł ma za zadanie uzmysłowić złożoność zagadnienia, jakim jest zaprojektowanie oraz instalacja systemu nagłośnienia w salach sportowych. Cena tego systemu zależy od bardzo wielu czynników, wynika z merytorycznego opracowania projektowego jak również oczekiwań użytkownika względem funkcjonalności: nie 2 a np. 4 kanały bezprzewodowego systemu mikrofonowego, dodatkowe przyłącza sygnałowe w sali, cyfrowy system sterowania oparty na aplikacji mobilnej itp. Podawanie jakichkolwiek wartości choćby uśrednionych dla systemu nagłośnienia  bez należytej analizy konkretnego obiektu, jest całkowicie bezzasadne i bałamutne.

Czy taki system wymaga prac administracyjnych, czy raz uruchomiony działa bez ingerencji użytkownika/serwisu?

Prawidłowo zaprojektowany i zrealizowany system nagłośnienia powinien zapewnić długotrwałe użytkownie bez usterek i reklamacji ze strony użytkownika. Ważne, aby na etapie projektowania bardzo precyzyjnie określić oczekiwania Inwestora dotyczące codziennej eksploatacji i możliwości sterowania. Na pewno nie należy dawać możliwości ingerencji użytkownika w architekturę systemu nagłośnienia: dotyczy to komutacji sygnałów audio w mikserze audio, jeśli stosujemy cyfrowe systemu, w warstwie procesora DSP odpowiedzialnego za bloki do wystrojenia systemu, zabezpieczenia przed przesterowaniem, czy blokami odpowiedzialnymi za wysterowanie źródeł (wzmocnienie, tj. gain).

Użytkownik systemu powinien mieć możliwość regulacji głośności źródeł dźwięku, regulacji poziomu dla systemu głośnikowego w całości lub jeśli jest świadomym użytkownikiem z podziałem na strefy (boisko, trybuny, szatnie itp.). Ważnym w jest, aby w końcowym etapie realizacji systemu nagłośnienia przeprowadzić szkolenie z obsługi dla użytkowników oraz zapoznać ich z topologia systemu.

Minimum raz w roku powinno się przeprowadzać przegląd całego systemu dla sprawdzenia jego kondycji oraz poprawności użytkowania.

Dodajmy, że nasi specjaliści są oczywiście przez cały czas do dyspozycji przedstawicieli szkół, którzy planują zakup systemu nagłośnienia i którzy chcieliby dowiedzieć się więcej o tym, jak dobrać rozwiązania idealnie dopasowane do ich specyficznych potrzeb i warunków. Nasze dane kontaktowe znaleźć można w zakładce kontakt.

 

Dostawa i instalacja systemów elektroakustycznych: Audio Plus Sp. z o.o.

Autor: Maciej Wołoszyn, Audio Plus Sp. z o.o.

EDUSign
 • iiyama
 • Postura+
 • edusign
 • newline
 • Epson@1x
 • avtek_logo@1x