img

Pilne informacje dla uczniów lub rodziców? Mamy na to sposób - zobacz Edusign

Aktywna Tablica 2024 – odpowiedzi na pytania

Lista najczęściej pojawiających się pytań o rządowym programie Aktywna Tablica 2024

question-mark-icon-thinking-solution

Wiemy, że wybór ostatecznego rozwiązania bywa obarczony wieloma wątpliwościami. Dlatego przygotowaliśmy odpowiedzi na najczęstsze pytania. Odpowiedzi na nie pozwolą rozwiać ewentualne niejasności oraz stanowić będą wsparcie w procesie zakupów.

1. Czy w ramach projektu Aktywna Tablica 2024 można zakupić monitor interaktywny, argumentując to koniecznością odtwarzania programów multimedialnych?

Tak. We wniosku należy podać informacje o planowanych sposobach korzystania z zakupionego sprzętu, pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii w celu zmiany sposobu nauczania lub uczenia się.

2. Czy można zakupić kanapy i fotele do gabinetów terapeutycznych logopedy czy psychologa?

Nie. Możliwość finansowania wiąże się z cyfryzacją szkoły, a więc z rozwijaniem szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Zobacz zestawy
Zestaw 1 – PAKIET 3x monitor interaktywny 65” z oprogramowaniem terapeutycznym + monitor interaktywny 27” + podłoga interaktywna + laptop

3. Jaki wkład własny może być wkładem rzeczowym w programie Aktywna Tablica?

Wkład własny może przybierać formę sprzętu komputerowego i innych urządzeń TIK, wykorzystywanych jako pomoce dydaktyczne, zakupionych w roku składania wniosku o udział w Programie, ale nie później niż do dnia złożenia tego wniosku.

4. Czy wkład własny może być częściowo finansowy a częściowo rzeczowy?

Tak. W celu spełnienia wymogu zapewnienia wkładu własnego dopuszcza się połączenie wkładu finansowego i rzeczowego.

5. Jaki jest termin dokonania zakupów w ramach projektu Aktywna Tablica 2024?

Zakupy powinny zostać dokonane nie później niż do 31 grudnia danego roku budżetowego.

6. Czy mogę zakupić inne pomoce dydaktyczne niż te, które brałam pod uwagę podczas wypełniania wniosku?

Tak. Zakup pomocy dydaktycznych musi być zgodny z opisem zawartym we wniosku. Jednakże produkty, które miały być zakupione w momencie składania wniosku, nie muszą być dokładnie takie same.

7. Czy kwota przeznaczona na zakup pomocy dydaktycznych może ulec zmianie?

Tak. Kwota przeznaczona na zakup poszczególnych urządzeń i narzędzi może się różnić od pierwotnej kalkulacji przedstawionej we wniosku.

8. Jakie dokumenty od dostawcy są wymagane do rozliczenia projektu?

Niezbędne są: poprawnie wystawiona faktura oraz umowa dostawy i instalacji urządzeń.

9. Kto dokonuje zakupów w ramach programu Aktywna Tablica 2024 – Organ Prowadzący czy Dyrektor szkoły?

Zakupu pomocy dydaktycznych dokonuje organ prowadzący lub dyrektor szkoły, ale tylko po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.

10. Czy można zamówić urządzenia w ramach programu Aktywna Tablica bez instalacji?

Nie. Dostawcy są zobligowani do zapewnienia instalacji, uruchomienia i integracji zakupionych urządzeń z infrastrukturą szkolną. Ponadto powinni zapewnić szkolenia techniczne dla nauczycieli.

11. Jakie wymagania muszą spełniać pomoce dydaktyczne zakupione w ramach projektu?

Pomoce dydaktyczne i narzędzia muszą odpowiadać wymogom technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz spełniać warunki określone w rozporządzeniu.

12. Jakie urządzenia zakupują inne placówki dla dzieci z SPE w ramach dofinansowania Aktywna Tablica 2024?

Z myślą o dzieciach ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi placówki często wybierają monitory interaktywne oraz programy interaktywne.

TUTAJ znajdą Państwo nasze gotowe zestawy w 100% zgodne z wymogami programu.

Przygotujmy wniosek

Jesteśmy pewni, że odpowiedzi na powyższe pytania pomogą Państwu w pełni wykorzystać dostępne środki oraz dopasować zakupy do potrzeb uczniów. W przypadku jakichkolwiek dodatkowych pytań czy wątpliwości, zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z nami. Liczymy na owocną współpracę i cieszymy się, że możemy wspierać edukację w Państwa szkołach.

Z wyrazami szacunku,

Zespół AVC Edukacja.

EDUSign
  • iiyama
  • Postura+
  • edusign
  • newline
  • Epson@1x
  • avtek_logo@1x