img

Pilne informacje dla uczniów lub rodziców? Mamy na to sposób - zobacz Edusign

Aktywna Tablica 2023

Ruszyła kolejna edycja Aktywnej Tablicy - programu, który ma na celu rozwijanie szkolnej infrastruktury w zakresie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych. Szkoły mogą wnioskować o udział do 15 maja.

xyz

Wsparciem finansowym w ramach Programu w 2023 roku zostaną objęte:

 1. szkoły podstawowe, które nie otrzymały wsparcia finansowego w poprzedniej edycji programu na lata 2017–2019;
 2. szkoły ponadpodstawowe;
 3. szkoły kształcące uczniów niewidomych;
 4. szkoły kształcące uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami,
 5. specjalne ośrodki szkolno–wychowawcze;
 6. szkoły, które nie skorzystały z programu w roku 2020, 2021 i 2022.

W 2023 roku szkoły będą mogły wnioskować o udział w Programie do 15 maja, a organy prowadzące do wojewodów do 30 maja.

Kwalifikacja wniosków nastąpi do 30 czerwca. Przekazanie środków finansowych na zakup pomocy dydaktycznych planowane jest do 31 sierpnia.

W programie Aktywna Tablica wsparcie mogą otrzymać szkoły podstawowe, do których uczęszczają uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Z dofinansowania skorzystać mogą również placówki, w których uczą się uczniowie posiadający różnorodne zaburzenia rozwojowe utrudniające lub uniemożliwiające prawidłowy proces kształcenia.

 

Materiały do pobrania

 1. Wniosek A dyrektora(szkoły podstawowe, które nie otrzymały wsparcia finansowego w latach 2017–2019; szkoły ponadpodstawowe)
 2. Wniosek B dyrektora –  (szkoły podstawowe, w których uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – uczniowie niewidomi oraz w § 2 ust. 6 rozporządzenia (szkoły podstawowe, w których uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – uczniowie posiadający różnorodne zaburzenia rozwojowe, utrudniające lub uniemożliwiające prawidłowy proces kształcenia);
 3. Wniosek C dyrektora (specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze dla uczniów niewidomych lub słabowidzących);
 4. Wniosek D dyrektora (Ministerstwa/ORPEG) (szkoły podstawowe i szkoły za granicą, które nie otrzymały wsparcia finansowego w latach 2017–2019; szkoły ponadpodstawowe i szkoły za granicą);
 5. Wniosek organu prowadzącego;
 6. Wniosek organu prowadzącego (Ministerstwa/ORPEG).

W razie pytań dotyczących oferty oraz wypełniania wniosku zapraszamy do kontaktu z naszym doradcą pod numerem telefonu +48 507 791 259 lub mailowo na adres biuro@avcedukacja.pl

 

Zobacz gotowe zestawy przygotowane specjalnie pod program Aktywna Tablica 2022

Źródło: Gov

EDUSign
 • iiyama
 • Postura+
 • edusign
 • newline
 • Epson@1x
 • avtek_logo@1x
: