img

Zrób u nas zakupy i odbierz bon do sklepu empik!

Aktywna Tablica 2022 – Wsparcie finansowe dla uczniów ze SPE

Ruszyła kolejna edycja Aktywnej Tablicy - programu, który ma na celu rozwijanie szkolnej infrastruktury w zakresie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych. Szkoły mogą wnioskować o udział do 15 maja.

1460x616

Wsparciem finansowym w ramach programu w 2022 roku zostaną objęte:

 1. szkoły podstawowe, które nie otrzymały wsparcia finansowego w poprzedniej edycji programu na lata 2017-2019;
 2. szkoły ponadpodstawowe;
 3. szkoły kształcące uczniów niewidomych;
 4. szkoły kształcące uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami;
 5. specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze;
 6. szkoły, które nie skorzystały z programu w roku 2020 i 2021.

Wsparcie dotyczy szkół publicznych i niepublicznych w tym każdej szkoły podstawowej kształcącej uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w tym z niepełnosprawnościami. W tym przypadku kwota wsparcia nie może przekroczyć 35 tyś. zł.

Według Związku Nauczycielstwa Polskiego, uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi to dziecko, które ma problemy z wypełnianiem standardów wymagań programowych, wynikających ze specyfiki ich funkcjonowania (niższe możliwości intelektualne, dyskalkulia, dysgrafia, dysleksja, dysortografia) oraz to, które posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

ZOBACZ PRODUKTY I ZESTAWY ZGODNE Z WYMAGANIAMI PROGRAMU AKTYWNA TABLICA 2022

 

Uczniowie ze SPE to:

 • Uczniowie z ADHD
 • Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną
 • Uczniowie niewidomi i słabo widzący
 • Uczniowie niesłyszący i słabo słyszący
 • Uczniowie z autyzmem
 • Uczniowie z niepełnosprawnością ruchową
 • Uczniowie z chorobami przewlekłymi
 • Uczniowie z poważnymi zaburzeniami w komunikowaniu się
 • Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
 • Uczniowie niedostosowani społecznie, zagrożeni niedostosowaniem społecznym
 • Uczniowie wybitnie zdolni

W 2022 roku szkoły będą mogły wnioskować o udział w programie do 15 maja, a organy prowadzące do wojewodów do 30 maja. Kwalifikacja wniosków nastąpi do 30 czerwca. Przekazanie środków finansowych na zakup pomocy dydaktycznych planowane jest do 31 sierpnia.

Proponowane zestawy sprzętu:
  Proponowane pakiety:

  Materiały do pobrania:

  1. Rozporządzenie
  2. Wniosek A dyrektora szkoły
  3. Wniosek B dyrektora szkoły
  4. Wniosek C dyrektora szkoły
  5. Wniosek organu prowadzącego

  W razie pytań dotyczących oferty oraz wypełniania wniosku zapraszamy do kontaktu z naszym doradcą pod numerem telefonu +48 507 791 259 lub mailowo na adres biuro@avcedukacja.pl

  Źródła: GOV, ZNP

  EDUSign
  • avtek_logo@1x
  • Epson@1x
  • iiyama
  • LG@1x
  • nec@1x
  • qomo@1x

  Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych.

  Akceptuję
  Dowiedź się więcej